Archive | Kurrikulat

Planprogrami i lëndës së Kur’anit- viti i tretë

 1. Lexim i Kur’anit nga fillimi xhuzit të pestë e deri në përfundim të xhuzit të  pesëmbëdhjetë.
 2. Texhvid: Zgjatimi dhe llojet e tij, ndalja dhe fillimi i leximit, shenjat e ndaljes , sekteja.
 3. Përmendësh pjesët si më poshtë:
 • Nga sureja el-Fexhr dhe deri te sureja el-Lejl
 • Pjesët (asheret) nga sureja Ali Imran:
 1. ajetet  14-20;
 2. ajetet  102-109;
 3. ajetet  144-148;
 4. ajetet  189-194.
 • Sureja Jasin, faqet 1-3

Posted in KurrikulatComments Off

Planprogrami i lëndës së Kur’anit- viti i dytë

 1. Leximi  i Kur’anit nga fillimi i xhuzit të dytë e deri në fund të xhuzit të katër.
 2. Texhvid;  Vendnyjtimi i shkronjave;Rregullat e nunit sakin, rregullat e mimit sakin,  idgamul mutexhanisejni, mutemathilejni dhe mutekaribejni, rregullat e shkronjës Ra-un, leximi i Hemzes dhe El- it shques.
 3. Përmendësh pjesët  si më poshtë:
 • Nga sureja  ed-Duha dhe deri te sureja el-Humezeh
 • Pjesë ( ashere) nga sureja el-Bekare;
 1. ajetet 124-131;
 2. ajetet  152-157;
 3. ajetet  183-186;
 4. ajetet   197-203;
 5. ajetet   284-286.

Posted in KurrikulatComments Off

Planprogrami i lëndës së Kur’anit- viti i parë

 1. Zhvillimi i shkronjave arabe dhe i rregullave të tjera kryesore, vokalet e shkurtra dhe ato të gjata, sukuni, teshdidi, etj..
 2. Leximi i xhuzit ta parë nga Kurani Fisnik.
 3. Leximi, ushtrimi  dhe nxënia përmendsh e dhjetë surëve nga fundi i Kuranit (sureja el-fatiha, dhe pesë ajetet  e para të sures el-Bekare, sureja El-Fil dhe deri te sureja en-Nas).

Posted in KurrikulatComments Off

Akaid kl. 10

Emri i lëndës: AKAID

Emri i tekstit: BAZAT E BESIMIT –  Akaidi 1

Emri i autorit: Mr. Naim Tërnava

Përmbajtja:

 • Hyrje: Përkufizimi i shkencës, emrat dhe rëndësia e saj

Imani dhe Islami: Përkufizimi, dallimet dhe gjërat e përbashkëta

 • Kapitulli i parë : Besimi në Allahun xh.sh., / Emrat dhe cilësit fisnike e absolute të Allahut xh.sh.
 • Kapitulli i dytë: Besimi në engjëj: cilësitë, emrat dhe detyrat e melaikeve
 • Kapitulli i tretë: Besimi në librat e shenjta: Përkufizimi, Tevrati, Zeburi, Inxhili, Kur’ani, tubimi i Kur’anit dhe tubumi i tij.
 • Kapitulli i katërt: Besimi në të dërguarit e Allahut xh.sh.: Përkukfizimi, argumentimi, dallimet midis pejgambereve dhe numri i tyre, cilësitë e pejgambereve, nebij dhe resul, mrekullia – muxhizeja, llojet e saj, Kur’ani mrekulli.
 • Kapitulli i pestë: Besimi në botën e ardhshme: Përkufizimi, argumentimi, ,kijameti, ringjallja, tubimi, gjykimi, peshoja, kitabet, shefati, havdi, sirati, xheneti, xhehenemi.
 • Kapitulli i gjashtë: Besimi në Kada dhe Kader

Posted in KurrikulatComments Off

Page 3 of 3123

“Thërriti në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshilla të mira dhe polemizo me ta me atë mënyrë që është më e mira.” (Nahl, 16:125)

Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant

Mirënjohjet

Kalendar

May 2020
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kyqu në E-mail