Mustaf Hajdari

Emri dhe Mbiemri: Mustaf Hajdari

Data e lindjes: 15.09.1968

Vendi I lindjes: Dobërqan, KK Gjilan.

Shkolla e mesme: Medresenë e mesme Alauddin në Prishtinë.  1984-1988

Fakultetin:  Fakultetin e sheriatit në Universitetin e Medinës 1991-1995.

Puna:

  • Mësimdhënës në Medreseën e mesme Alauddin në Prishtinë – paralelja e ndarë fizike në Gjilanë I lëndës së kiraetit, fik’hut dhe usuli fik’hut nga viti 1995.
  • Imam dhe hatib në fshatin Dobërqan KK Gjilan

Posted in PedagogëtComments Off

Jennifer Washeleski nga Ambasada Amerikane viziton Medresenë


Të premten, më 18.03.2011, në Medresenë e mesme “Alauddin” në Prishtinë, për një vizitë qëndroi Jennifer Washeleski, Zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Ambasadën Amerikane në Prishtinë,

Me rastin e kësaj vizite, znj. Jennifer mbajti një prezentim  para nxënësve dhe personelit të Medresesë,  me fokus sistemin arsimor në SHBA.

Drejtori i shkolles z.Bahri Simnica shprehu rëndësinë e bashkëpunimit të ndërsjellë , dhe në emër të shkollës e falënderoi Ambasadën Amerikane për bashkëpunimin dhe asistencën.

Ambasada Amerikane në Prishtinë, vazhdimisht, me projekte të ndryshme, ashtu siç ka perkrahur Kosovën, ka përkrahur edhe Bashkësinë Islame të Kosovës dhe Medresenë. Kjo Ambasadë, përmes projekteve te ndryshme mundësoi pjesëmarrjen e shumë Profesorëve dhe Imamëve, punonjës të BIK dhe Medresesë, të njihen me jetën dhe organizimin e shumë institucioneve arsimore dhe fetare në SHBA. Një ndër projektet më të rëndësishme me të cilin Ambasada Amerikane ka përkrahur Bashkësinë Islame, ishte projekti i mbledhjes së dorëshkrimeve të vjetra në vitin 2003. Dorëshkrimi më i vjetër daton nga viti 1024. Këto dorëshkrime ruhen në Medresenë e mesme “Alauddin” në Prishtinë.

Posted in AktiviteteComments (1)

“أعطني كلمة أعطيك جملة – Më jep një fjalë, të jap një fjali”

Ne Medresenë Alaud-din nuk  mungojnë aktivitetet e lira.Ndër aktivitetet e shumta që organizohen në Medrese ishte edhe ai i mbajtur më datën 10.03.2011 në lendën e gjuhës arabe me nxënësit e kl III a.

Profesori i gjuhës arabe Vahid Haxhiu me përkrahje nga drejtori z.Bahri Simnica organizoi këtë aktivitet sa të dobishëm aq interesant për nxënësit.I ftuar për pjesëmarrje në këtë aktivitet ishte  profesori i nderuar z.Ejup Ramadani i cili shoqërohej nga dy absolvente te Fakultetit te Studimeve Islame.

Profesor Ejupi erdhi me një ide shumë interesante dhe atraktive që u mirëprit nga nxënësit.

Aktiviteti u quajt ,, أعطني كلمة أعطيك جملة Më jep një fjalë,të japë një fjali”.

Pas prezentimit në pika të shkurtra të aktivitetit që u bë nga profesorët,nxënësit shumë kurioz filluan punën e tyre.Ata u ndanë në disa grupe.Secili prej tyre kishte për detyrë të zgjedhte nga një pliko ku gjendej nga një fjalë e caktuar dhe nga ajo fjalë jepnin ide te ndryshme  dhe më pas duhej të formulonin fjali.Fjalitë e tyre nxënësit i punonin në teknikën e hamerit.Aty u ngjall një atmosferë pune dhe tek të gjithë nxënësit vërehej angazhimi maksimal për të arritur suksese.

Pas përfundimit të punimeve të nxënësve,puna e tyre u vleresua lart nga profesorët te cilet u ndane shumë të kënaqur.Në fund prof.Vahidi shprehu një falënderim të veqant për Prof..Ejupin që kishte ndarë një pjesë të kohës për të qenë me nxënësit e Medresesë Alaud-din. (v.h)

Posted in AktiviteteComments (3)

Historiku i medhehebeve në Islam

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Nuk ka dyshim se medh-hebet apo shkollat juridike nuk kanë ekzistuar në kohën e Pejgamberit a.s. dhe as në kohën e sahabëve, sepse besimtarët në atë kohë për cdo çështje apo mesele i drejtoheshin vet Resulullahit, e pas vdekjes së Tij sahabëve.

Mirëpo pas kalimit të kësaj kohe, Islami filloi ti zgjeroi kufijtë e tij edhe jashtë siujdhesës  arabe, fise dhe popuj të ndryshëm pranuan islamin, lindën edhe pyetje të reja qe përgjigjjet e tyre ndoshta nuk ishin të cekura as në Kur’an dhe as në hadithet e Pejgamberit a.s., lindën problematika të ndryshme, linden ndodhi të ndryshme!!!, dhe ky ishte shkaku kryesor qe qoi deri te lindja apo formimi i shkollave juridike islame.

Dijetarët islam kanë theksuar se në islam u themeluan katër shkolla juridike apo katër medh-hebe, dhe ato janë :

– Medh-hebi Hanefij, të cilin e themeloi juristi më i madh i Irakut, dijetari i shquar i kohës, Nu’man bin Thabit bin Zuta i njohur me emrin Ebu Hanife, i cili lindi në vitin 80 h dhe vdiq ne vitin 150 h.

– Medhe-hebi Malikij, të cilin e themeloi dijetari i njohur i Medines, Malik bin Enes bin Ebi Amir El-Asbehiju i lindur në vitin 93 h dhe vdiq 179-h.

– Medh-hebi Shafi’ij, të cilin e themeloi dijetari i njohur Muhamed bin Idris Eshafij,  i cili lindi në vitin 150-h dhe vdiq ne vitin 204-h.

– Medh-hebi Hanbelij, të cilin e themeloi dijetari i njohur Ahmed bin Hanbel Esh-shejbaniju, lindi në vitin 164-h dhe vdiq në vitin 241-h.

Duhet ta kemi parasysh se juristët islam zakonisht mospajtimet e tyre i kanë në çështje dytësore dhe jo në ato parësore, dhe pikërisht për këtë dijetarët kanë theksuar se  : ” Medh-hebet janë sikurse një pemë me katër degë të cilat ushqimin e tyre e marrin nga një burim apo nga një rrënjë, ashtu edhe katër medh-hebet argumentet dhe fetvat e tyre i marrin nga të njëjtat rrënjë apo nga një burim, dhe ai burim është Kur’ani dhe suneti i Pejgamberit a.s. ”.

Pra duke pasur parasysh se katër medh-hebet paskan të njëjtin burim atëherë  cdo besimtar ka të lejuar që ta zgjedh medh-hebin që ai dëshiron, apo ta zgjedh fetvanë për ndonjë çështje nga cili do medh-heb qoftë nëse ai mendon se ajo fetva është më e sakta, mirëpo nuk ka te drejtë të mbledh apo të akumulon fetvatë të cilat konsiderohen më të lehtat brenda katër medh-hebeve.

Në fund mund të themi se katër medh-hebet e lartshënuara kanë dhënë kontribut të madh në sqarimin dhe komentimin e islamit, ato e pasuruan dhe e kultivuan skajshmërisht jurisprundencën islame, dhe neve si besimtar përmes medh-hebeve do ti kuptojmë më lehtë çështjet juriste islame.

Përgatitur nga:

Mr. Ekrem Maqedonci, profesor i lëndës së Fikhut në Medresenë e Mesme Alaud-din në Prishtinë

Posted in Përgjigjjet tonaComments Off

Trafikimi me qenie njerëzore, brengë që duhet të prekë edhe ty

Trafikimi me qenie njerëzore,  brengë që duhet të prekë edhe ty

Kështu u titullua tema për të cilën u shpalosën dhe u shtjelluan disa gjëra  në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore në botë por edhe në vendin tonë.

Ligjërata u mbajt në amfiteatrin e shkollës së mesme “28 nëntori” në Prishtinë.

Kjo iniciativë u bë nga nxënësit e medresesë se mesme “Alaud-din” në Prishtinë dhe ata të shkollës teknike në bashkpunim me  KNP-në(Këshillin e nxënësve të Prishtinës).

Të pranishëm në sallë përveq drejtorëve të këtyre dy shkollave ishin edhe përfaqësues nga ministria e drejtësisë, nga OJQ-të si dhe nxënës nga shkolla të tjera të mesme të Prishtinë.

Tema u paraqit përmes sllajdeve të cilën e elaboroi me një kujdes të veqantë nxënësja e medresesë Merita Boroci.

Fillimisht u definua se ç’është trafikimi për të vazhduar më pas me disa statistika lokale e globale për numrin e të trafikuarve.

U ceken edhe Motivet dhe Faktorët që shpiejn në Trafikim,duke treguar kështu edhe qëndrimin e Islamit në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore e që janë të rëndësishme për ti theksuar si:

1.Përfitimi material

Koncepti Islam nuk pranon çdo rrugë të përfitimit material edhe në qoftë se synimi i përfitimit material është i pranuar duhet të jetë edhe rruga e përfitimit material e lejuar(hallal)sepse Profeti a.s ka thënë:”Sa pasuri e mirë është ajo që është në dorën e njeriut të mirë”.

2.Kurreshtja për ti vizituar vendet e tjera

Kurreshtja për dalje jashtë  vendit dhe për të rrugëtuar nëpër tokë është diç e natyrshme që e pranon koncepti islam.

Por të miturit edhe femrat nuk lejohet që të udhëtojnë në distanca të largëta pa shoqërimin e kujdestarëve të tyre, e tërë kjo është bërë me qëllim të ruajtjes së shenjtërisë së jetës dhe sigurisë së saj.

3. Shpresa për një jetë të mirë

4. Aspirata për shkollim jashtë vendit

Thotë Pejgamberi a.s:”Kush niset në rrugë për të kërkuar dituri ai është në rrugë të Zotit deri sa të kthehet.”

Por kjo nuk do të thotë që ne tua japim rastin dashakeqëve që të manipulojnë me qëllimet tona të  qiltërta.

5. Ikja nga një realitet i hidhur familjaro-shoqëror

Ne duhet të pranojmë se ikja nga problemi nuk është zgjidhje për të.

Thotë Muhamedi a.s:”Kush nuk prokopohet me qështjet e muslimanëve nuk është prej tyre.”


Faktorët që mundësojn realizimin e trafikimit

1.Mungesa e edukatës familjare

Në vitet e fundit respekti për prindërit është zbehur aq shumë saqë nuk u dëgjohet më fjala, por nëse e shikojmë nga ana tjetër prindërit janë ata që e edukojnë dhe e vedijësojnë fëmijën. Ata duhet që këtë edukatë ta marrin nga burime të sigurta dhe që shpiejnë drejtë një familje të sukseshme dhe me moral, mirëpo fatëkeqësisht kjo nuk po ndodh.

Pejgamberi thotë:”Edukoni fëmijët tuaj 20 vjetë para lindjes”

Kjo nënkupton që duhet ta edukojmë vetvetën dhe të jemi të kujdeshëm në edukimin e të tjerëve pastaj.

2.Mungesa e përkujdesjes institucionale

Në qoftë se çdo njeri punon me zell dhe dinjitet në punën që i është besuar dhe në qoftë se çdo institucion ofron shërbime për të cilat është i ngarkuar, doemos do të evitohej fenomeni i trafikimit të qënieve njerëzore.

Thotë Profeti a.s:”Secili prej juve është bari dhe përgjegjës për atë që është nën përkujdesjen e tij…dhe guaja është përgjegjëse për shtëpin e burrit të saj.”

3.Gjendja e rëndë ekonomike

4.Mos funksionimi i organeve të drejtësisë

Muhamedi a.s thotë:“Ai njeri i cili përzihet(shoqërohet)me njerëz i duron të ligat e tyre është më i mirë dhe më i dashur te Zoti se ai i cili nuk përzihet dhe nuk i duron të ligat e tyre”.

Thoshte prijësi i dytë i besimtarëve Omeri r.a. :”Në qoftë se në Irak do të merrte në thua një deve dhe do të lëndohej do të kisha frikë se Zoti do të më ndëshkoj,ngase nuk ia kam rrafshuar rrugën asaj”

5.Mungesa e edukatës së mjaftueshme në të gjitha hallkat (nivelet) e edukimit shkollor

Inkorporimi i edukatës fetare jemi të bindur që do ta zbehte shkallën e trafikimit të qenieve njerëzre, do ti vetëdijësonte të rinjët dhe të rejta për një kujdes të shtuar në realitetin ku jetojnë.

Pra cekëm kështu disa nga faktorët për të cilët u fol në ligjeratën e mbajtur.

Përveq faktorëve u shtjelluan edhe format e mashtrimit të viktimave (ajo se çfarë u ofrohet atyre).

Gjithashtu u përmend edhe aspekti ligjor për trafikimin, pra ligjet dhe konventat që e ndalojnë(luftojnë)atë.

Dhe në fund u dha një pasqyrë e shkurtër rreth kësaj dukuria e cila vitet e fundit ka hasur në zhvillim më të hovshëm, e që me të vërtetë është brengë për shoqërinë në të cilën po jetojmë.

Posted in AktiviteteComments Off

Page 51 of 66« First...102030...4950515253...60...Last »

“Thërriti në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshilla të mira dhe polemizo me ta me atë mënyrë që është më e mira.” (Nahl, 16:125)

Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant

Mirënjohjet

Kalendar

July 2020
M T W T F S S
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Kyqu në E-mail