Archive | Shkollore

i

cof

Posted in RregullorjaComments Off on i

Valbona Asllani

Emri dhe mbiemri: Valbona Asllani
Data e lindjes: 02.11. 1986
Vendi i lindjes: Prishtinë
Shkollimi: Shkollën fillore ”Nëna Terezë” në fshatin Sharban – Komuna e Prishtinës.
Mësimet i vazhdoi në Medresenë e mesme “Alaud-din” në Prishtine 2001-2005.
Studimet universitare i vazhdoi në Siri duke filluar me institutin e gjuhës arabe gjatë vitit akademik 2005-2006.

Pastaj studimet e rregullta universitare i vazhdoi në Damask, në  institutin ”El-Fet’h- Elislamij” në Fakultetin e Sheriatit gjatë viteve 2006-2010.

Gjatë kohës së studimeve , saktësishtë në vitin 2010 , arriti ta marr edhe ‘’ixhazen’’ e Kuranit Kerim (për mësim-lexim), me sened deri te Pejgamberi a.s. në rivajetin e Hafsit an Asim, rivajet I cili mësohet dhe lexohet tek ne në Kosovë.

Është duke përfunduar kursin për kompjuter ECDL – Europen Computer Driving Licence MASH\ AUK.

Prej shtatorit të vitit 2013 punon si profesoresh ne Medresen e mesme ‘’Alaud-din’’ në Prishtinë.

 

Posted in PedagogëtComments Off on Valbona Asllani

Ali Dragusha

Ali

 

 

 

 

 

 

 

Emri dhe mbiemri:   Ali Dragusha

Datëlindja:               20/03/1976

Vendlindja:              Bardh i Madh

Edukimi :

 • Shkolla fillore “Zejnel Salihu” Bardh i Madh 1982-1990
 • Shkolla e mesme e mjekësisë “Ali Sokoli” Prishtinë 1990-1994
 • Fakulteti:  FSHMN Dep. I Biologjisë në UP    1995-2001
 • Master: Ekologji dhe Mbrojtje e Mjedisit në UP    2005-2008
 • PhD Kandidat në programin Biologji e organizmave dhe ekologji në UP   2014

Përvoja e punës:

 • Profesor i biologjisë në SHMT “Minatori” Bardh i Madh (1999-2000)
 • Arsimtarë i biologjisë Në SHFMU “Zejnel Salihu” Bardh i M. (2000-)
 • Profesor i biologjisë në MM “Alaudin”    Prishtinë  (2013-)

Trajnimet:

 • Mësimdhënia me nxënësin në qendër KEDP
 • Strategji të reja të mësimdhënies dhe të  nxënit në lëndën e Biologjisë   Tempus
 • European Computer Driving Licence-ECDL MASHT /AUK Prishtinë
 • Vlerësimi për të nxënit GIZ Prishtinë

 

Anëtarë dhe bashkëthemelues:

 • OJQ-ambientaliste -Biosfera   Fushë Kosovë

 

Posted in PedagogëtComments Off on Ali Dragusha

Fexhrije Simnica-Ismaili

10818850_10204066659919550_115602948_n

 

 

 

 

 

 

 

Emri dhe mbiemri  Fexhrije Simnica- Ismaili

Pregaditja shkollore

 •  Shkollen  fillore ‘Zejnel Salihu’ ne Bardh te Madh  1989-1997
 •  Shkollen e mesme ‘ Alauddin ‘ ne Prishtie  1997 – 2001
 • Universiteti i Prishtinës, Shkolla e larte Pedagogjike, Fizik-Kimi, Balchelor  2001/2002-2004-2005
 • Universiteti i Prishtinës, FAKKULTETI I EDUKIMIT, Drejtimi  FIZIK – KIMI

Prej dates 2003 deri ne  2007 ne shkollen e mesme ‘Alauddin ‘ ne Prishtine mesimedhenese e lendes Fizik dhe Kimi . Nga viti 2013- vazhdon

 

 

Posted in PedagogëtComments Off on Fexhrije Simnica-Ismaili

Lironë Çerkini

Lirona

Lironë Çerkini

Lindur në Ferizaj më 11/02/1990

Shkollimi:

 • Shkolla fillore “Naim Frashëri” Zaskok-Ferizaj 1995-2004
 • Medreseja “Alauddin” Prishtinë 2004-2008
 • Universiteti i Prishtinës – Departamenti i Psikologjisë 2008-2012
 • Kolegji Fama – Master në Menaxhment 2012 →
 • Universiteti i Prishtinës – Master- Psikologji shkollore dhe këshillim 2013 →

Trajnimet:

 • Down Syndrome Kosova “Edukimi i hershëm te fëmijët me nevoja të veçanta arsimore” Ferizaj, 2012.
 • Qendra Kosovare për Psikoterapi Pozitive – Moduli IV “Aplikimi i psikoterapisë pozitive” Prishtinë, 2012.
 • Shoqata Autizmi – Projekti “Ngritja e kapaciteteve” në 7 module – Prishtinë, 2012.

Posted in PedagogëtComments Off on Lironë Çerkini