Drejtuesi i internatit

Ahmet Rama

I lindur më 20.06.1958 në Prishtinë. Pasi përfundoi shkollën fillore vazhdoi të mesmen në Medresenë e mesme Alauddin në Prishtinë. Gjatë viteve 1974-1979. Pasi përfundoi shkollim e mesëm studimet universitare i vazhdoi në Egjipt në Universitetin e Az’harit në fakultetin Usulu Din gjatë viteve 1979-1985.

Pas përfundoi studimet dhe më të kthyer në Kosovë u angazhua imam në Prishtinë gjatë viteve 1986- 1992. Në vitin 1990 zgjidhet kryetar i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prishtinë. Gjatë kësaj periudhe paralelisht punoi edhe kryeimam në Këshillin e BIK në Prishtinë deri ne vitin 1994.  Ishte sekretar i Kuvendit të bashkësisë Islame të Kosovës gjatë viteve 1990-1994.

Në vitin 1994 u angazhua edukatorë në Medresenë e mesme Alauddin në Prishtinë, punë të cilën e kreu deri ne vitin 2003.  Kurse në vitin 2003 zgjidhet drejtues i internatin, ku vazhdon të punon edhe sot.

——————————————————————————————–

Email:

[email protected]