Gjilan

Emri dhe Mbiemri :    Nazim Murseli

 

Shkollimi:  Fillor ne vendlindje

Mesmen Medresenë Alauddin ne Gjilan

Fakultetin  ne Universitetin Islamik ne Medine- Arabia Saudite,

 

Puna dhe veprimtaria : Profesor në Medresenë e GJILANIT dhe nga viti 2019 koordinator i paraleles se ndare fizike ne Gjilan.

Kontakti: