Sekretari

Xhavit Qerimi

 

 

 

 

 

Emri dhe mbiemri: Xhavit  Qerimi

Vendi dhe data e lindjes: 12.04.1958, Gadime e Epërme, Lipjan, Kosovë

EDUKIMI DHE SHKOLLIMI

Shkolla fillore: Gadime e Epërme

Medreseja e Mesme “Alauddin” Prishtinë, Kosovë 1973-1978

Fakulteti Usulu Din – Dega Akaid dhe Filozofi – Universiteti i Az’harit – Kairo 1980-1984

Studimet pasuniversitare Master në Fakultetin e drejtësisë Universiteti i Prishtinës. 2011-

EKSPERIENCA NË PUNË

Kryeimam në Këshillin e Bashkësisë Islame Lipjan1985- 1988

Imam në xhaminë e fsh. Gllogoc

Edukator në Medresenë e Mesme :”Alauddin” Prishtinë , 1995 – 2019

Kryetar i këshillit të Bashkësisë Islame në Lipjan, 1996 – 2007

Anëtar i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës 2008 – 2015

Anëtar i Këshillit të B. I. Lipjan 2008- 2015

PJESËMARRËS  NË PROJEKTE

Programin trajnues në metodikën dhe mësimdhënie, organizuar nga BIK-u, 2008

Trajnim në programin e informatikës ‘ECDL”, organizuar nga MASHT-i dhe CACTUS, 2010

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –   – – – – – – –  – – – – – – —

KONTAKT:

E-mail: [email protected]

Tel: 038 232 472