Categorized | Pedagogët

Ali Dragusha

Ali

 

 

 

 

 

 

 

Emri dhe mbiemri:   Ali Dragusha

Datëlindja:               20/03/1976

Vendlindja:              Bardh i Madh

Edukimi :

 • Shkolla fillore “Zejnel Salihu” Bardh i Madh 1982-1990
 • Shkolla e mesme e mjekësisë “Ali Sokoli” Prishtinë 1990-1994
 • Fakulteti:  FSHMN Dep. I Biologjisë në UP    1995-2001
 • Master: Ekologji dhe Mbrojtje e Mjedisit në UP    2005-2008
 • PhD Kandidat në programin Biologji e organizmave dhe ekologji në UP   2014

Përvoja e punës:

 • Profesor i biologjisë në SHMT “Minatori” Bardh i Madh (1999-2000)
 • Arsimtarë i biologjisë Në SHFMU “Zejnel Salihu” Bardh i M. (2000-)
 • Profesor i biologjisë në MM “Alaudin”    Prishtinë  (2013-)

Trajnimet:

 • Mësimdhënia me nxënësin në qendër KEDP
 • Strategji të reja të mësimdhënies dhe të  nxënit në lëndën e Biologjisë   Tempus
 • European Computer Driving Licence-ECDL MASHT /AUK Prishtinë
 • Vlerësimi për të nxënit GIZ Prishtinë

 

Anëtarë dhe bashkëthemelues:

 • OJQ-ambientaliste -Biosfera   Fushë Kosovë

 

Ky postim eshte shkruar nga:

- i cili ka 381 poste ne Medreseja Alauddin Prishtinë.


Kontaktoni autorin