Categorized | Foto

Mirënjohjet

Këto janë disa nga mirënjohjet e dhuruara Medresesë Alauddin për kountributin dhënë  vendit dhe popullit përgjatë  gjashtë dekadave.

Ky postim eshte shkruar nga:

- i cili ka 381 poste ne Medreseja Alauddin Prishtinë.


Kontaktoni autorin