Categorized | Pedagogët

Valbona Asllani

Emri dhe mbiemri: Valbona Asllani
Data e lindjes: 02.11. 1986
Vendi i lindjes: Prishtinë
Shkollimi: Shkollën fillore ”Nëna Terezë” në fshatin Sharban – Komuna e Prishtinës.
Mësimet i vazhdoi në Medresenë e mesme “Alaud-din” në Prishtine 2001-2005.
Studimet universitare i vazhdoi në Siri duke filluar me institutin e gjuhës arabe gjatë vitit akademik 2005-2006.

Pastaj studimet e rregullta universitare i vazhdoi në Damask, në  institutin ”El-Fet’h- Elislamij” në Fakultetin e Sheriatit gjatë viteve 2006-2010.

Gjatë kohës së studimeve , saktësishtë në vitin 2010 , arriti ta marr edhe ‘’ixhazen’’ e Kuranit Kerim (për mësim-lexim), me sened deri te Pejgamberi a.s. në rivajetin e Hafsit an Asim, rivajet I cili mësohet dhe lexohet tek ne në Kosovë.

Është duke përfunduar kursin për kompjuter ECDL – Europen Computer Driving Licence MASH\ AUK.

Prej shtatorit të vitit 2013 punon si profesoresh ne Medresen e mesme ‘’Alaud-din’’ në Prishtinë.

 

Ky postim eshte shkruar nga:

- i cili ka 381 poste ne Medreseja Alauddin Prishtinë.


Kontaktoni autorin