Medreseja Alaudin

KONTAKTI

Adresa

Shkolla e Lartë e Mesme “Medreseja Alauddin”

 • Prishtinë

  Rr. Mustafë Veselaj nr. 29 10000, Prishtinë

 • Prizren

  Rr. Xhavit Bajraktari 20000, Prizren

 • Gjilan

  Rr. Abdullah Presheva, 60000 Gjilan

 • Telefoni

  (+381) 38 224444