Medreseja Alaudin

Tempull i dijës dhe arsimimit

Edukim, fe
e atdhe

Shkolla e Mesme e Lartë "Medreseja Alauddin"

Njoftime dhe shpallje

Shkollë e suksesit

Gjithnjë ndër të parat

Shkolla jonë, pothuajse në të gjitha garat ka arritur vendet e para

RRuga e suksesit

Në fokus arritshmëria e nxënësve

Personeli profesional e me eksperiencë vazhdimisht qëndron afër nxënësve

Kreativiteti

Kreativiteti i stafit dhe nxënësve është njëri prej faktorëve më dallues i shkollës sonë

Pasioni

Puna me pasion dhe dashuri bënë që të kemi suksese të larta në nivel vendi

Eksperienca

Eksperienca tashmë e dëshmuar bënë që stafi mësimdhënës të jenë çdoherë në hap me të rejat e Teknologjisë Informative.

Përkrahja

Përkrahje e vazhdueshme