Medreseja Alaudin

 Lista e nxënësve të pranuar në M.M. Alauddin në Prizren

Njoftime-Uncategorized

Emrat e nxënësve të pranuar në M.M. Alauddin, Paralelja në Prizren janë si më poshtë:

 

  1. PARALELJA E DJEMVE NË PRIZREN

 

Altion Kastrati

Amar Lubiqeva

Ammar Kuksi

Ansal Smaili

Arianit Pulaj

Bekir Xhaferi

Ensar Dermala

Festim Gashi

Fisnik Limani

Ibrahim Avdulla

Is’hak Berisha

Mehmed Abidini

Mervan Boriqi

Omer Lohaj

Osman Dragovca

Ramadan Zeneli

Rehad Shaipi

Sabit Bytyqi

Senih Latifi

Shkelqim Berisha

Venis Mazllami

Xhemal Ademi

Xhenan Smaili

Zejd Gashi

 

  1. PARALELJA E VAJZAVE NË PRIZREN

 

Ajsha Xhaferi

Amrije Shala

Anesa Sharku

Anisa Bajrami

Arjeta Qollopeku

Bleona Hazrollaj

Eljesa Ramadani

Elmedina Demollari

Elmedine Gushani

Ensara Halilaj

Hatixhe Hoxha

Hatixhe Shaqiri

Hevzije Iljazi

Jusra Thaqi

Kadira Ramadani

Medina Bytyqi

Medine Paqarizi

Muslimine Gashi

Nedime Krasniqi

Rabija Dragovca

Rumejsa Oruqi

Saberxhane Avdurrahmani

Sabina Xhaferi

Samra Bajra

Suela Oruqi

Sumeja Tosuni

Vanesa Shala

Xhemile Ramadani

Xheneta Shala

 

 

 

Drejtori i M.M. Alauddin në Prishtinë

Mr. Jakup Çunaku

Ndaje: