Featured Stories
Pensionohet profesori i rregullt i gjuhës arabe, z. Miftar Ajdini Profesori Rusinovci mbron disertacionin e doktoratës GARAT E HADITHIT Donacion nga shkolla binjake “Shehid Omer Halis Demir”
 

Konkurs për profesor të gjuhës arabe

Republika e Kosovës Komuna e Prishtinës SHML” MM “Alauddin”” Nr. 120/21, dt. 22.03.2021 Shkolla e Mesme e Lartë – M. M. “ Alauddin” – Prishtinë në bazë të nenit 11, paragrafi 1, nenit 18, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, në bazë të statutit të shkollës neni 67, […]

Pensionohet profesori i rregullt i gjuhës arabe, z. Miftar Ajdini

Pensionohet profesori i rregullt i gjuhës arabe, z. Miftar Ajdini

Profesori i gjuhës arabe në paralelen e Prizrenit, z. Miftar Ajdini, pas kontributit të tij të çmuar në Medresenë Alaudin, javën që shkoi është pensionuar. Drejtoria dhe stafi i MM Alauddin e falënderojnë profesorin Ajdini për punën e palodhshme në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave në shkollën tonë, dhe i dëshirojnë shëndet dhe gjithë të […]

Pensionohet profesori i rregullt i gjuhës arabe, z. Miftar Ajdini
Profesori Rusinovci mbron disertacionin e doktoratës

Profesori Rusinovci mbron disertacionin e doktoratës

Profesori i rregullt i shkollës sonë i lëndës së gjuhës angleze, Xhevdet Rusinovci, sot, me sukses ka mbrojtur disertacionin e doktoratës në Universitetin e Gracit në Austri, dhe i është dhënë titulli Doktor Shkence në fushën e Metodikës dhe Linguistikës Aplikative. Medreseja Alauddin e uron profesorin Rusinovci për titullin shkencor dhe i uron suksese të […]

Profesori Rusinovci mbron disertacionin e doktoratës
GARAT E HADITHIT

GARAT E HADITHIT

GARAT E HADITHIT
Donacion nga shkolla binjake “Shehid Omer Halis Demir”

Donacion nga shkolla binjake “Shehid Omer Halis Demir”

Medreseja e Mesme “Alauddin” në Prishtinë ka pranuar një donacion nga shkolla e binjakëzuar “Shehid Omer Halis Demir” në Ankara, ku përmes Dijanetit të Turqisë, në ambientet e Medresesë në Prishtinë është bërë dhurimi i këtij donacioni. Me 20 tabela të mençura së bashku me projektor dhe 400 kuranë është pajisur nga sot kjo shkollë, […]

Donacion nga shkolla binjake “Shehid Omer Halis Demir”

FIKH

21 May 2011

PJESA E PARË Pozita e gruas të popujt e vjetër Pozita e gruas tek arabët në kohën e injorancës –xhahilietit Qëndrimi i  islamit ndaj gruas Disa lloje të martesës në kohën e injorancës Dëshira për martesë islame Kërkesa-Fejesa Kushtet kryesore dhe elementet e martesës Kushtet  kryesore të martesës Elementet qe duhet të plotësohen në prag […]

Lexoje te plote

Postuar te KurrikulatComments Off on FIKH

Shkencat e hadithit

21 May 2011

I. Shkenca e Hadithit dhe Terminologjia e saj Ilmu El-hadithi Rivajeten Ilmu El-hadithi Dirajeten Terma të një rëndësie te veçantë Termat – Emërtimet e hadithit Hadithi Sunneh Haber El-ether Hadhithi Kudsij Ndarja e haditheve sipas metëneve të tyre Hadithi El-Mërfuë Hadithi Mevkuf Hadithi Maktuë El-Muttasilu II. Ndarja e hadithit…dhe grupimet e tyre Hadithi Sahih – […]

Lexoje te plote

Postuar te KurrikulatComments Off on Shkencat e hadithit

Shkencat kuranore / Ulumul Kuran

21 May 2011

1. Pozita gjeografike e gadishullit arabik 2. Jeta politike dhe shoqërore e arabëve para islamit 3. Jeta fetare e arabëve para islamit 4. Jeta kulturore dhe arsimore e arabëve para islamit 5. Kurani dhe emërtimet e tij 6. Definicioni i Kuranit 7. Mënyrat e shpalljeve 8. Muhamedi a.s. para profetizimit 9. Fillimi i shpalljes se […]

Lexoje te plote

Postuar te KurrikulatComments Off on Shkencat kuranore / Ulumul Kuran

Tefsir

21 May 2011

1. Definicioni i tefsirit 2. Dallimi mes tefsirit dhe te’vilit 3. Dobitë dhe nevojat e tefsirit 4. Normat e të mësuarit të tefsirit 5. Vlera e tefsirit 6. Të komentuarit e Kuranit me Kuran 7. Të komentuarit e Kuranit me Hadith 8. Komentimi i Kuranit me thëniet e sahabeve dhe tabiineve 9. Kushtet e komentuesit, […]

Lexoje te plote

Postuar te KurrikulatComments Off on Tefsir

Filozofi

21 May 2011

1. Emri dhe definicioni i filozofisë 2. Problemet filozofike 3. Ndarja e historisë së filozofisë 4. Fillet e të menduarit tek muslimanet 5. Të menduarit logjik në fillim të islamit 6. Natyrshmëria e Kuranit dhe të menduarit filozofik 8. Filozofia në kohën e Hulefai rrashidineve 9. Të menduarit logjik në shtetin Emevij 10. Shteti abasit […]

Lexoje te plote

Postuar te KurrikulatComments Off on Filozofi