U përzgjodhën nxënësit më të dalluar në Medresenë Alauddin Prishtinë

Lajme dhe aktivitete