Medreseja Alaudin

Aktivitet në lëndën e Gjuhës Arabe

Lajme dhe aktivitete

Të martën, më 13.03.2012, profesori i lëndës së gjuhës arabe, prof. Vahid Haxhiu, në bashkëpunim me prof. Ejup Ramadanin, organizuan një aktivitet me klasën 11A. Aktiviteti kishte në fokus temën e planprogramit mësimor të gjuhës arabe: “Zgjedhimi i foljeve në gjuhën arabe”. Ky aktivitet u cilësua të jetë tejet i rëndësishëm për nxënësit, të cilët për dy orë mësimore shfaqën gatishmërinë, njohuritë dhe përvojën e tyre me foljet, që janë pjesa kryesore e ligjëratës në fjali. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe profesorët e gjuhëve të tjera të huaja që mësohen në Medrese, prof. Fadil Hasani – gjuhë arabe, prof. Shemsi Rrahimi – gjuhë turke, prof. Xhevdet Rusinovci – gjuhë angleze. Ata shkurtimisht bënë nga një prezantim të shkurtër të foljeve dhe sistemit foljor në gjuhët arabe, turke dhe angleze.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ndaje:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin