Medreseja Alaudin

Aktivitet në lëndën e Gjuhës Arabe

Lajme dhe aktivitete

Të martën, më 13.03.2012, profesori i lëndës së gjuhës arabe, prof. Vahid Haxhiu, në bashkëpunim me prof. Ejup Ramadanin, organizuan një aktivitet me klasën 11A. Aktiviteti kishte në fokus temën e planprogramit mësimor të gjuhës arabe: “Zgjedhimi i foljeve në gjuhën arabe”. Ky aktivitet u cilësua të jetë tejet i rëndësishëm për nxënësit, të cilët për dy orë mësimore shfaqën gatishmërinë, njohuritë dhe përvojën e tyre me foljet, që janë pjesa kryesore e ligjëratës në fjali. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe profesorët e gjuhëve të tjera të huaja që mësohen në Medrese, prof. Fadil Hasani – gjuhë arabe, prof. Shemsi Rrahimi – gjuhë turke, prof. Xhevdet Rusinovci – gjuhë angleze. Ata shkurtimisht bënë nga një prezantim të shkurtër të foljeve dhe sistemit foljor në gjuhët arabe, turke dhe angleze.

Ndaje: