Aktivitet në lëndën e Usuli Fikhut nga paralelja e vajyave në Prishtinë

Lajme dhe aktivitete-Uncategorized