Medreseja Alaudin

KLASAT E 10-ta TË VAJZAVE I GËZOHEN HYRJES NË LEXIMIN E KURANIT

Lajme dhe aktivitete

Sot, dy paralelet e vajzave: 10/4 dhe e 10/5, me një program modest manifestuan gëzimin e tyre dhe ngritjen në mësime për të filluar leximin e Kuranit, nën përkudesjen e prof. Hatixhe Sadriu dhe prof. Valbona Asllani. Programi ishte i pasur me lexim të pjesëve të Kuranit, fjalimeve motivuese nga drejtori dhe mësimdhënësit.
Drejtoria e shkollës uron nxënëset dhe u dëshiron suksese të mëtutjeshme!

Ndaje: