Medresesë Alauddin në Prishtinë, iu shtohen edhe dy hafizë të Kur’anit Fisnik

Lajme dhe aktivitete-Uncategorized