Medreseja Alaudin

Morali Islam / Ahlaku 1

Lëndët mësimore-Uncategorized

1. Morali islam

2. Feja dhe morali

3. Çka është shkenca e Ahlakut

4. Rëndësia e shkencës së Ahlakut

5. Qëllimi i shkencës se Ahlakut

6. Dobia qe sjelle mësimi i kësaj shkence

7. Marrëdhëniet e shkencës se Ahlakut me shkencat tjera

8. Historiku i zhvillimit të kësaj shkence

9. Morali ne mesjetë

10. Morali tek arabet para Muhamedit a.s.

11. Shkenca mbi moralin dhe filozofet islam

12. Burimet e shkencës mbi Ahlakut

13. Kurani / Hadithi

14. Obligimet / Detyrat

15. Obligimet ndaj vetvetes

16. Obligimet ndaj fqinjëve dhe shoqërisë

17. Detyrat e myslimaneve ndaj fqinjëve

18. Obligimet e prindërve ndaj fëmijëve

19. Obligimet e fëmijëve ndaj prindërve

20. Të drejtat dhe obligimet

21. E drejta për jetesë

22. Liria në fenë islame

23. Pastrimi i shpirtit

24. Kush është me i madhi ruajtës i pastërtisë se shpirtit

25. Islami dhe dituria

26. Drejtësia

27. Çka do të thotë të jesh i drejtë?

28. Puna dhe kujdesi ndaj punës

29. A mundet njeriu te ekzistoje pa pune?

30. Me çfarë pune duhet te merremi?

31. Harami / Të ndaluarat

32. Ushqimi dhe pija me mase

33. Pijet alkoolike dhe përdorimi i tyre

34. Bixhozi

35. Gënjeshtra / Rrena

36. Hipokrizia

37. Zilia

38. Mendjemadhësia

39. Betimi i rrejshëm

40. Përgojimi dhe bartja e fjalëve te huaja\

41. Vjedhja

42. Virtyti

43. Sinqeriteti dhe dashuria ndaj te vërtetës

44. Trimëria

45. Mëshira / Mirësia

46. Ndihma / Solidariteti

47. Durimi / Sabri

48. Te mbështeturit ne Allahun xh.sh. / Tevekuli

49. Vëllazërimi ne islam

Ndaje: