Medreseja Alaudin

Në Prevallë për Tolerancë ndërfetare

Lajme dhe aktivitete-Uncategorized

Më datën 31.10.2015 në fshatin e bukur të  Prevallës është organizuar aktivitet me temën “TOLERANCA NDËRFETARE NË KOSOVË” në të cilin kanë marrë pjesë përfaqësues të Bashkësisë Islame , Kishës Katolike dhe Kishës Ortodokse,deputetë të kuvendit të Kosovës dhe përfaqësuar të mediave. Ky aktivitet është mundësuar nga organizata KAS në bashkëpunim me JEFF KOSOVA.

Si përfaqësues të BIK kanë qenë studentë nga Fakulteti i Studimeve Islame dhe nxënësit e Medresesë “ALAUDDIN”.

Debati është zhvilluar nën frymën e tolerancës ndaj njëri tjetrit duke forcuar mesazhet kryesore që përcjellin FETË , e që është drejtësia , paqja dhe mirësjellja ndaj njëri-tjetrit.

Nga medrseja jonë pjesëmarrës ishin nxënësit: Salih Cej, Salih Kqiku, Blinera Gashi dhe Zanfina Nebihi.

Në fund të këtij aktiviteti u mbajt edher ceromonia e shpërndarjes së certifikatave për pjesëmarrësit në këtë  debat.

Ndaje: