Medreseja Alaudin

Nxënëset e dalluar në vitin shkollor 2010/11

Njoftime

Nxeneset e dalluar ne shkolle 2010/11
Nxeneset e dalluar ne shkolle 2010/11

Nga e djathta, Adelina Tahiri (13),  Hyrishahe Morina (12), ulur Bardha Kqiku (13 në nivel shkolle), Imrane Sylejmani (11), dhe Jehonë Sylejmani (10).

Ndaje: