Medreseja Alaudin

Nxënësit e dalluar në vitin shkollor 2010/11

Njoftime

Nxënësit e dalluar në shkollë 2010/11
Nxënësit e dalluar në shkollë 2010/11

Nga e djathta: Qendrim Cakaj (10 b), Bedri Zeka (10 a), Qendrim Krasniqi (12b), Enis Arifaj (11b), Besar Miftari (12a)

Nga e djathta (ulur): Ardian Demolli (13) , Gezim Ilazi (13 ne nivel shkolle),  Bashkim Jashari (11a)

Ndaje: