Medreseja Alaudin

Të gjithë në Prizren!

Lajme dhe aktivitete-Uncategorized

Në paralelen e ndarë fizike të Medresesë Alaudin në Prizren, sot u mbajtën garat e diturisë për paralelet e djemve.

Në ambientet e bukura të auditoriumit të shkollës, nxënësit e paraleleve të Prishtinës, Prizrenit dhe Gjilanit garuan në lëndë fetare, shkencore dhe ato të gjuhës.

Gara ishte vërtet e fortë deri ne fund, ndërsa nxënësve dhe profesorëve prezentë iu dhuruan momente të këndshme të shpalosjes së dijes.

Garat e diturisë organizohen për çdo vit në shkollën tonë dhe kanë për qëllim inkurajimin dhe motivimin e nxënësve në rrugën e gjatë drejt diturisë.

Sot, nxënësit garues u vlerësuan nga juria e përbërë nga Kryeimami i Republikës së Kosovës, z. Sabri Bajgora, prof. Muhamed Dërmaku (Gjilan), prof. Almedin Ejupi (Prizren), dhe prof. Ekrem Maqedonci (Prishtinë).

Për rrjedhën e tërë garës u përkujdesën moderatorët prof. Jakup Çunaku (garat e vajzave) dhe prof. Vahid Haxhiu (garat e djemve).

Gara e paraleleve të djemve:

Klasa e 101 Prishtinë – Vendi i Parë

Klasa e 101 Gjilan– Vendi i Dytë

Klasa e 101 Prizren– Vendi i Tretë

Klasa e 102 Prishtinë – Vendi i Katërt


Klasa e 111 Prishtinë – Vendi i Parë

Klasa e 111 Gjilan – Vendi i Dytë

Klasa e 112 Prishtinë – Vendi i Tretë

Klasa e 111 Prizren – Vendi i Katërt


Klasa e 121 Prishtinë – Vendi i Parë

Klasa e 122 Prishtinë – Vendi i Dytë

Klasa e 121 Gjilan – Vendi i Tretë

Klasa e 121 Prizren – Vendi i Katërt


Klasa e 131 Gjilan – Vendi i Parë

Klasa e 131 Prishtinë – Vendi i Dytë

Klasa e 131 Prizren – Vendi i Tretë

Në fund të garës drejtoria e shkollës shpërbleu nxënësit fitues me Mirënjohje dhe stimulime materiale.

Drejtoria falënderon të gjithë profesorët dhe nxënësit për organizimin e kuizit.

Përpara, vetëm me dije!

——————————–

Foto galeria:

Ndaje: