Medreseja Alaudin

Paralelja në Gjilan mirëpret nxënësit e rinj

Lajme dhe aktivitete

Sot ne ambientet e ngrohta të medresesë u mbajt një event kulturoro-artistik si shprehje e mirëseardhjes për nxënësit e rinjë.
Duke iu dëshiruar një vit sa më të mbarë dhe me shumë sukses.
Me prezencen e tij na nderoi edhe drejtori i Medreses Alaudin në Prishtinë prof Fadil Hasani me një pjesë të stafit të tij.

Ndaje: