Medreseja Alaudin

Të reja

Lajme dhe aktivitete

VAKSINIMI I NXËNËSVE TË MEDRESESË

Për tu mbrojtur nga COVID-19 u vaksinua jë numër solid i nxënësve të shkollës sonë, të cilët shprehën interesimin për